بیمه فساد کالا در سردخانه D.O.S

  • {{value}}
نام بیمه گذار یا کارفرما را بنویسید. نام بیمه گذار یا کارفرما را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل خود را وارد نمایید. را بنویسید. شماره موبایل خود را وارد نمایید. را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کمی صبر کنید...

این بیمه نامه مکمل بیمه شکست ماشین آلات است و بیمه گذار می‌تواند همزمان با بیمه تجهیزات سردخانه، خسارت ناشی از فساد کالاهای موجود در انبار  سرخانه را در صورت از کار افتادگی دستگاه‌های تبریدی تحت پوشش قرار دهد.