بیمه بویلر و مخازن تحت فشار

  • {{value}}
نام بیمه گذار یا کارفرما را بنویسید. نام بیمه گذار یا کارفرما را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل خود را وارد نمایید. را بنویسید. شماره موبایل خود را وارد نمایید. را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کمی صبر کنید...

ضمن بازدید و ارائه توصیه های ایمنی به بیمه گذاران خطر انفجار مخازن تحت  فشار، بویلرها و خسارت‌های ناشی از آن تحت پوشش قرار می گیرند.