بیمه شکست ماشین آلات M.B

  • {{value}}
نام بیمه گذار یا کارفرما را بنویسید. نام بیمه گذار یا کارفرما را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل خود را وارد نمایید. را بنویسید. شماره موبایل خود را وارد نمایید. را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کمی صبر کنید...

این بیمه نامه برای کارخانه ها در زمان بهره برداری صادر می‌شود و خسارات  فیزیکی، ناگهانی و غیر قابل پیش بینی تاسیسات و تجهیزات و دستگاهها تا ارزش  جایگزینی شامل هزینه نصـب حـقوق و عـوارض گمرکی و هزینه حمـل بیمـه می‌شود.