بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

  • {{value}}
موضوع فعالیت را وارد کنید. را انتخاب کنید.
موضوع فعالیت را وارد کنید.(گروه سوم) را انتخاب کنید.
موضوع فعالیت را وارد کنید.(گروه چهارم) را انتخاب کنید.
موضوع فعالیت را وارد کنید.(گروه پنجم) را انتخاب کنید.
موضوع فعالیت را وارد کنید.(گروه ششم) را انتخاب کنید.
موضوع فعالیت را وارد کنید.(گروه هفتم) را انتخاب کنید.
موضوع فعالیت را وارد کنید.(گروه هشتم) را انتخاب کنید.
موضوع فعالیت را وارد کنید.(گروه نهم) را انتخاب کنید.
موضوع فعالیت را وارد کنید.(گروه دهم) را انتخاب کنید.
موضوع فعالیت را وارد کنید.(گروه یازدهم) را انتخاب کنید.
نام بیمه گذار یا کارفرما را بنویسید. نام بیمه گذار یا کارفرما را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل خود را وارد نمایید. را بنویسید. شماره موبایل خود را وارد نمایید. را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...

بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان مشاغل صنعتی ،خدماتی ،بازرگانی

بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل خسارات جانی وارد به  کارکنان در مشاغلی مانند فروشگاه ها، کارخانجات، انبارها و در کل مواردی که  کارکرد صنعتی، خدماتی و بازرگانی دارند تحت پوشش می باشد.

بیمه‌ نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان ویژه فعالیت های عمرانی

در این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل خسارات جانی وارد به  کارکنان در پروژه های عمرانی مثل سد سازی، راهسازی، احداث شبکه فاضلاب،  لوله کشی بین شهری و … تحت پوشش می باشد.

بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان ساختمانی – ابنیه

در این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل خسارات جانی وارد به  کارکنان ساختمانی شاغل در پروژه طبق شرایط مندرج در بیمه نامه تحت پوشش میباشد.